motor - miljö - energi

Hur hör motor, miljö och energi ihop?

Vi förklarar hur motor, miljö och energi hör ihop.

Vissa motorfordon kan skapa mer motorbränsle än de orsakar utsläpp av koldioxid till atmosfären. Detta beror på att motorbränslet oftast innehåller vatten som ersatt olja eller bensin. Ett exempel på detta är biodrivmedel som används till dieselmotorer. Den miljön vi lever i har stor betydelse för hur vi upplever livet och hur mycket energi vi har att röra oss med.

Vad är energi?

motor - miljö - energi - blixtrande himmel

Vi använder ordet energi flitigt i vardagen, men vi vet ofta inte riktigt vad det är. Energi kan beskrivas som makten eller kraften att utföra arbete. Det finns olika slags energi. Exempel på sådan energi är värmekraft, motorbränsle eller kolhydrater i maten som vi äter.

Energin kan inte förbrukas eller skapas utan bara omvandlas från en form till en annan. Energi är alltid en resurs som måste hanteras, men i det rikstäckande kollektivtrafiks transportsystem används motorbränslen till ett väldigt litet antal fordon. Detta beror på att fordonen ofta står stilla under en längre tid, vilket leder till att motorn inte förbränner allt motorbränsle.

Energilampor är ett annat exempel på energikälla. De producerar inte några utsläpp, men de innehåller en del energi som används för att lysa upp omgivningen.

Letar du nya bloggar att följa? Klicka här!

Vad är motorbränsle?

Motorbränslet består av olika råvaror som används för att framställa motorbränslen med hjälp av kemiska processer. Råvarorna kan vara både förnybara och fossila. Biodrivmedel, etanol och metanol till exempel, är framställda av biologiskt material som visserligen innehåller kol men inte så mycket som olja och bensin. När motorbränslet används i en motor uppstår förnybara energikällor som innehåller vatten, koldioxid (CO) och energi vilket gör att miljö- och klimatpåverkan minskar.

Hur du väljer rätt bilmodell Läs här!

Vad är biodrivmedel?

Biodrivmedel är en blandning av etanol och vatten som används för att driva dieselmotorer. Biodrivmedlet kan produceras av olika typer av vegetabilier, såsom majs, potatis eller träd. Etanol kan också produceras av äppelmust, vilket gör att biodrivmedlet inte bara kan produceras i Sverige utan även i andra länder.

Biodrivmedlet har ett högre energiinnehåll än motorbränsle som består av olja eller bensin, vilket gör att fordonen kan köra längre på samma mängd biodrivmedel. Biodrivmedlet har också en lägre temperatur än motorbränsle som består av olja eller bensin, vilket gör att fordonen inte blir så varma när de kör. Läs mer om miljöbilar på mingranne.se

Miljö

Nu när miljöfrågorna är mer uppmärksammade än någonsin, finns det ett intresse för hur motor och energi hör ihop. Intresset handlar framför allt om hur miljön påverkar motorfordonen och vilka alternativ som finns för motorbränsle. Det finns fyra olika områden som utmärker motorfordonens miljöpåverkan och energianvändning:

– Förbränning av motorbränsle kan orsaka vattenavgift, som ersätter motorbränsle.

– Motorbränslet som används till motorer kan påverka miljön i olika omfattning, beroende på motorstyrkans karaktär och vattenavgiftens nivå.

– Antalet motorfordon och deras utsläpp påverkar miljön, beroende på fordonsstorleken.

– Hur mycket energi vi har att röra oss med beror på graden av motoriseringsgrad i ett samhälle, men även motorbränslets miljöförståelse.

Läs här ett inlägg med fördelar att äga en El-bilhttps://bilkungen.se/fordelar-med-att-aga-en-elbil/

Miljö, energi och motor hör därför numer ihop. Man kan inte göra en miljövänlig bil/motor utan att ta till vara på energin på ett bra sätt. Detta skiljer sig från hur man bygger bilar annars. Miljövänliga bilar kan handla om att t.ex. ha en motor som går på el men det kan också vara komponenter i motorrummet som är av plast istället för metall – det är inte bara bättre ut miljösynpunkt det ger även lägre motorbuller.

Vidare håller man på att utveckla designen så att det blir mindre motstånd (drag) vilket gör att motor och energi används på ett effektivare sätt.

Läs gärna denna intressanta bloggen cheapoutboardmotors för tips på hur du rengör din bil.

Läs gärna mer om tex. hållbar renovering på ekoplus.se

Eller om du vill fortsätta läsa intressant inlägg här på bloggen!

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *